top of page
עדכונים וחידושים

בשנת 2000 התחלתי לעבוד כעוסק מורשה תחת השם מחקרים היסטוריים שימושיים. במסגרת זו, אני משתמש בכישורים שרכשתי במהלך חיי והשכלתי כהיסטוריון למתן שירותי כתיבה ומחקר בתחומי ההיסטוריה של מדינת ישראל וההתיישבות בה, הסכסוך הערבי-ישראלי, סוגיות צבא וביטחון, וכן כתיבה היסטוריוגרפית עבור מוסדות ואנשים פרטיים.

bottom of page